(Terug) naar html op heeck.nl of heeck.nl

Wat kan ik voor U doen?Aansluiting

Ook als U nog niet op het internet bent aangesloten, of als U geen eigen fysieke aansluiting wenst kunt U informatie op het worldwide web aanbieden.
Ik kan voor U bemiddelen in het huren van op het internet aangesloten computerruimte, desgewenst met een eigen 'domeinnaam' (www.Uwbedrijf.nl) bij de aanbieder van Uw keuze.

Aanmaken van pagina's

Door U aangeboden informatie zet ik om in HTML-documenten voor het worldwide web. Het verzorgen van de layout en de structuur gaat in onderling overleg, rekening houdend met Uw huisstijl en met de (on)mogelijkheden van de diverse browsers. Teksten kunnen bij mij aangeboden worden op diskette in het formaat van de meeste tekstverwerkingsprogramma's of op papier.

Up to date houden van pagina's

U kunt, in samenwerking met mij, Uw website of gedeelten daarvan synchroon laten lopen met promotionele activiteiten. Hierbij draag ik er zorg voor dat speciale actiepagina's op een vooraf afgesproken datum verwijderd of vervangen worden.
Zo voorkomt U zonder verdere zorg situaties als: Deze aanbieding geldt tot 15 juni 1996.

Digitalizeren van beeldmerken en huisstijlen

Voor het verwerken van beeldmerken en logo's vanaf papier of film beschik ik over eigen scanfaciliteiten. Als Uw huisstijl op de computer ontworpen is kan ik deze zonder kwaliteits- of detailverlies vanaf diskette overnemen in Uw pagina's.
(verwerkbare bestandsformaten o.a.:PICT,TIFF,BMP,Photoshop,Illustrator,PCX,Targa,CompuServe GIF,JPEG)

Jacht Lease Midden Nederland Rederij Lovers Amsterdam


Business Boat Charter


Creëren van achtergronden

Moderne browsers bieden de mogelijkheid doorlopende patronen in de achtergrond van Uw pagina's te plaatsen, zoals U op deze pagina kunt zien met netscape 2.0 of Microsoft Internet Explorer. Ik kan voor U dergelijke patronen aanmaken n.a.v. Uw huisstijl of product.

Lovers Utrecht Partyships

Digitale fotobewerking

Ik kan foto's en illustraties voor U inscannen vanaf negatief, dia of papier en desgewenst verder bewerken, bijvoorbeeld bijkleuren, vergroten of verkleinen. Ik beschik over eigen scanfaciliteiten met een resolutie tot 2400 dpi en een originelencapaciteit tot US Legal.
<index> <adres> <achtergrond> <referenties>© 1998 Jurjen Heeck