(Terug) naar html op heeck.nl of heeck.nl

Jurjen Heeck
HTML op maat


HTML is de afkorting van Hyper Text Markup Language, de coderingstaal waarmee tekstdocumenten bruikbaar worden gemaakt voor het world wide web. De, voor de gebruiker onzichtbare, code zorgt er voor dat men door middel van links en knoppen door diverse pagina's en documenten kan bladeren zonder zich te bekommeren over de daadwerkelijke locatie daarvan.

Met de razendsnelle evolutie van het www en de kijkprogramma's (browsers) zijn de mogelijkheden van HTML enorm toegenomen. Integratie van illustraties, achtergonden, tekstkleuren en zelfs animaties en geluidsfragmenten behoren tegenwoordig tot de mogelijkheden.

Als U voornemens bent met Uw bedrijf of product 'het internet op te gaan' nodig ik U bij deze uit eens rustig door mijn pagina's te wandelen. Ik kan voor U presentaties op het world wide web verzorgen in diverse variaties zonder dat U zich druk hoeft te maken over de achterliggende techniek.


<adres> <achtergrond> <opties> <referenties>© 1998 Jurjen Heeck